MILJÖ

Skogen har i alla tider varit en av jordens viktigaste resurser. Både när det kommer till ekonomi och miljö, men också rekreation och livskvalitet.

Därför är det viktigt att vi som arbetar inom skogsbruket tar ett långsiktigt ansvar och vårdar och utvecklar skogen för kommande generationer.

Värne Skogstjänst AB är sedan 2010 FSC® (License Code: FSC-C103847) samt PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/05-22-61) certifierade genom medlemskap i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, SSCG. Vi kan även certifiera dig som skogsägare. 

 

 


Miljöpolicy

Värne skogstjänst AB skall som inköpsorganisation av skoglig råvara och övriga skogsvårdande åtgärder se till att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Värne skogstjänst AB skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC ́s och

FSC ́s krav och intentioner, och så långt möjligt undvika handel med virke eller fiber som:

  • Kommer från illegala avverkningar
  • Är avverkat i strid med traditionella eller andra rättigheter
  • Är avverkat i skogar med höga bevarandevärden som hotas genom mänskliga aktiviteter
  • Är avverkat i områden som konverteras från naturliga ekosystem till plantageskogsbruk eller andra icke skogliga användningsområden
  • Kommer från skogar med genetiskt manipulerat material

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att eventuell negativ påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Värne Skogstjänst AB skall verka för att denna volym ökar.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav.

Värne Skogstjänst 574 93 Vetlanda   |    Tel 0383-513 50    |    Fax 0383-513 70     |     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Google tracking code